Smartare försäljning

Försäljningsutmaningarna är många idag – det som var självklart och naturligt igår har kanske bytt skepnad totalt idag. Kundernas förändrade beteenden gör att vi som jobbar med försäljning måste lära oss mer om hur de tänker och anpassa vårt sätt att göra affärer, marknadsföringen och försäljningen till denna utveckling.

Det finns många olika pusselbitar som måste hänga ihop för att lyckas framgångsrikt med sin försäljning. Det är lätt att fastna i gamla vanor, mönster och arbeta vidare med samma säljprocess som tidigare utan att ta hänsyn till kundens förändrade köpbeteenden. Att kontinuerligt arbeta med försäljningsutvecklingen och effektivisera säljarbetet gör att du får bättre styrning och kontroll över pågående affärer.

 Nedan, exempel på områden jag kan hjälpa dig med:

 • Säljledning – ”bollplank” och rådgivning
  Jag kommer in med nya ögon och inspirerar till nytänkande om hur ert företags försäljning kan utvecklas.
 • Mål, säljstrategier och planering
  Utifrån uppsatta mål lägger vi upp en struktur över hur försäljningen ska se ut . Prioritera resurser på rätt kunder, rätt erbjudande och rätt aktiviteter. Vi tar fram en säljstrategi och tydliga mål att jobba mot.
 • Effektiv säljprocess – jobba smartare med säljarbetet
  Jag hjälper dig att se över hur du kan förbättra säljprocessen. Utveckla de delar i säljprocessen som har störst potential för fortsatt utveckling. En effektiv säljprocess hjälper säljaren att nå högre resultat.
 • Säljträning  & coachning
  Vi skräddarsyr träningen utifrån dina behov och utmaningar. Säljträning som är förankrad i säljstrategin och säljprocessen, dvs. säljarens verklighet och kontinuerlig coachning för att säkerställa att de nya arbetssätten omsätts i praktiken och får effekt.
 • Nöjdare kunder och lönsammare affärer
  Hur involvera dina kunder i företagets utveckling? Hur få alla medarbetare att bidar mer till fler och bättre affärer? Jag hjälper er att utveckla ett affärsmässigt helhetsperspektiv i hela företaget.
 • Inspiration och ”vitamininjektion”
  Företagets kick-off, frukostmöte, ledningsmöte, kvällsaktivitet
 • Marknadsförings- och säljmaterial
  Som är utformat efter kundens köpprocess, ex. referensuppdrag, kundcase, presentationer etc.

Vi startar upp med en behovsanalys

 1. Vi börjar med en genomgång av ert nuvarande säljarbete, nuläge och vad ni vill uppnå.
 2. Utifrån det arbetet får vi fram förbättringsområden som vi prioriterar tillsammans. Vi tar fram en plan med konkreta aktiviteter som lägger en grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.
 3. Jag är ert stöd och finns med er hela vägen och säkerställer att aktiviteter genomförs, rätt person lägger fokus på rätt saker, har rätt energi och rätt kompetens. Tillsammans ser vi till att det som beslutats verkligen genomförs, följs upp och ger resultat.