Säljträning

Försäljningsarbetet förändras ständigt. Dagens kunder är mer pålästa och vet vad de vill ha och kräver att man levererar VÄRDE från första stund. Det här ställer helt nya krav på säljrollen.

Många säljare har en tuff utmaning i sitt dagliga säljarbete för att nå uppsatta försäljningsmål. De behöver stöd, uppmuntran och träning för att orka hålla den höga aktivitetsnivå som krävs för ett framgångsrikt säljarbete. Då blir stödet från säljcoachen ännu viktigare.

 

Nyttja hela er säljkraft

Det finns en stor potential inom alla företag att nyttja hela säljkraften på ett bättre sätt. Det är inte bara säljare utan även de som inte har en uttalad säljroll som exempelvis tekniker, konsulter och chefer, att få fler medarbetare att utveckla säljtänket, skapa nya affärer och öka lönsamheten.

 

 

Säljträning & coachning
– individuellt eller i grupp

Vi arbetar utifrån dina dagliga utmaningar, händelser och behov. Tillsammans hittar vi dina viktigaste
framgångs- och motivationsfaktorer som gör att du snabbare uppnår dina mål. Tillsammans bestämmer
vi hur ofta vi ska träffas.

 1. Vi sätter mål, diskuterar strategi och lägger upp en plan för ditt säljarbete.
 2. Vi skräddarsyr säljträningen utifrån dina behov och tränar de delar i säljprocessen
  som har störst potential för din fortsatta utveckling. Vi utgår från dina kunders utmaningar,
  behov, vad de tycker är viktigt nu och framåt – vi hittar rätt erbjudande och lösning som skapar
  affärsnytta för dina kunder.
 3. Vi utgår från en tydlig målstyrd process, som stödjer och motiverar dig i att uppnå dina mål
  snabbare än vad du skulle klara på egen hand.