”Jag har lärt mig hur viktigt det är att förbereda och analysera kunderna väl innan jag tar kontakt så jag kan presentera rätt idé, lösning och affärsnytta för kunden. Jag arbetar smartare och effektivare i säljarbetet, som har lett till att jag uppnår mina försäljningsmål tidigare i säljprocessen”.

Dick Henriksson, Säljansvarig Norden, Lennartsfors AB

”Ewa ser helheteten i vårt företag och hjälper oss att utvecklas framåt och formulera mål och visioner. Ett fantastiskt bollplank med ett brett kunnande inom många områden som är viktiga för att kunna driva ett framgångsrikt företag. Hon motiverar oss att utvecklas vidare och är oerhört bra på att lyfta fram och synliggöra olika utvecklingsmöjligheter som vi har men som vi inte har varit riktig medvetna om. Vi har fått hjälp att införa en struktur i våra rutiner med bl.a. att genomföra kontinuerlig marknads- och säljmöten och tid som blockas för olika aktiviteter som leder fram till en ökad försäljning”.

Josefin och Fredrik Johansson, Årjängsvillan 

”Ewa har väglett oss i hur vi kan lära känna våra kunder bättre för att få en nöjdare kunder och djupare kontakt. Att sätta kunden i fokus och att säljarbetet utvecklas hela tiden som leder till ökad försäljning med våra kunder. Säljcoachningen och vägledningen med Ewa har gjort att vi nu är på gång med höstens planering och bl.a. event och utbildningsdag för våra återförsäljare”.

Säljare, Cecilia Andersson, Askim Stenindustri
Säljare, Erika Johannesson, Askim Stenindustri

”Vårt gemensamma Kundnöjdhetsarbete med Ewa har ökat engagemanget hos medarbetarna.  Kundundersökningar har genomförts med utvalda kunder som har varit värdefull information för vårt förbättringsarbete för att lyfta vår merförsäljning, kundservice och kvalité. Vi har redan fått feedback från våra kunder att de upplever att servicen har blivit bättre. Medarbetarintervjuer har också genomförts, vilket gett mig som chef väldig många bra synpunkter”.

Verkstadschef, Anders Kylin, Turessons Bil och Rep

”Ewa har genomfört kundintervjuer med några av våra befintliga kunder där hon haft personliga träffar och telefonmöten. Här har vi fått möjlighet att utveckla och stärka vårt erbjudande och haft stor nytta av resultatet. Vi har även fått hjälp med förberedelser-genomförande-uppföljning i samband med kundträffar där vi ser att utfallet blir bättre. I vårt gemensamma arbete har Ewa snabbt lärt sig vår bransch och därmed haft möjlighet att ge bra råd som går att genomföra.  Vi ser att vi fått nöjdare kunder, ökad omsättning och kompetenshöjning”.

VD, Anders Eriksson, CS Produktion 

”Samarbetet med CoachEffekt innebär att vi coachats att öka vår fokus på marknads- och säljaktiviteter. Främsta skälet är inte nya metoder och modeller för säljarbetet utan det faktum att Ewa från CoachEffekt står för ett mycket engagerat och drivande arbetssätt som gör att man oavsett tidigare säljerfarenhet växer som säljare och representant för sitt företag.”

VD Lennart Proper, Aspervall Instrument AB

”Det har varit ett absolut nöje att jobba med Ewa under våra aktiviteter tillsammans med handlarna i Säffle. De har uppskattat det mycket och jag har haft många samtal med dem där de lyft hur nyttigt det har varit att få hennes tips, råd och stöttning för att utveckla sina egna verksamheter. Det har påbörjat många spännande processer bakom kulisserna hos handlarna i Säffle.”

Daniel Olsson, centrumutvecklare, Säffle kommun

”Vi på Torsby Ski Tunnel har anlitat CoachEffekt för att förbättra vårt säljarbete och få nöjdare kunder. Vi är mycket nöjda med resultatet och vi har blivit stärkta och fått ett bättre självförtroende genom Ewa Gustavssons handfasta tips och råd vad gäller säljprocessen. Ewa har stora insikter i dessa processer, men även en mycket god förmåga att lära ut och omsätta insikterna i praktisk handling. Vi rekommenderar CoachEffekt till alla som funderar på förnyelse.”

Thomas Stjerndorff, verksamhetsansvarig, Torsby Ski Tunnel

”Genom att alla som jobbar med försäljning hos oss gick säljkurs för Ewa fick vi en gemensam plattform för att jobba mer strategiskt med sälj. Detta ledde till en omsättningsökning på 20 procent”

Carin Grääs, delägare Attityd i Karlstad AB