Säljträning i att göra affärer

Säljrollen i förändring
Säljyrket förändras i en rasande fart, och det ställer nya krav på säljrollen. Det innebär tuffa utmaningar men stora möjligheter. Det blir allt viktigare för säljare att fungera som rådgivare till sina kunder och kunna tillföra mera värden och föreslå saker som kunden inte tänkt på. En stor del av den enklare försäljningen sköter nu kunden helt själv. Samtidigt blir B2B-försäljningen mer komplex och ställer större högre krav på säljaren. När affärerna blir mer komplexa blir säljarna ännu viktigare.

 

Stöd, coachning, feedback och uppföljning
Många säljare har en tuff utmaning i sitt försäljningsarbete för att nå uppsatta försäljningsmål. De behöver stöd och inspiration för att orka hålla den höga aktivitetsnivån , att hänga med i utvecklingen och lära nytt  som krävs för att nå uppsatta mål. Då blir stödet från säljchefen ännu viktigare.

Säljträning & Coachning
– individuellt eller i grupp

Vill du lyfta din försäljning till en ny nivå?

Vi erbjuder säljträning till dig som på något sätt arbetar med kund. Du kan vara Säljare, Säljchef, VD,
Entreprenör, Tekniker, Konsult, som vill göra fler och bättre affärer.

En säljcoach hjälper dig att lyfta lyfta blicken, förkortar inlärningskurvan och uppnår snabbare resultat,
bollar säljidéer och säljstrategier. tränar på olika moment i säljprocessen, ser till att få saker gjorda.

Hur börjar vi?
Vi arbetar utifrån dina dagliga utmaningar, händelser och behov. Tillsammans hittar vi dina viktigaste framgångs- och motivationsfaktorer som gör att du snabbare uppnår dina mål. Tillsammans bestämmer vi hur ofta vi ska träffas.

 1. Vi sätter mål, diskuterar strategi och lägger upp en affärsplan för ditt försäljningsarbete.
 2. Vi skräddarsyr säljträningen utifrån dina behov och tränar de delar i säljprocessen
  som har störst potential för din fortsatta utveckling. Vi utgår från dina kunders utmaningar,
  behov, vad de tycker är viktigt nu och framåt – vi hittar rätt erbjudande och lösning som skapar
  affärsnytta för dina kunder.
 3. Vi utgår från en tydlig målstyrd process, som stödjer och motiverar dig i att uppnå dina mål
  snabbare än vad du skulle klara på egen hand.