OM MIG

Försäljning är en av mina passioner, att inspirera till att det är kul att sälja, hjälpa andra att utvecklas och nå bättre resultat med sitt säljarbete. Jag är genuint intresserad av människor och affärer. Jag har mångårig erfarenhet och kompetens inom B2B-försäljning. Jag har jobbat inom olika branscher, säljorganisationer och framgångsrikt arbetat både i eget praktiskt säljarbete, som säljcoach och rådgivare inom försäljning.

De år som jag har jobbat med försäljning har gett mig stor insikt och förståelse om vad som skapar framgångsrik försäljning och även vilka möjligheter och hinder som finns. Jag vet att det finns en enorm potential inom alla företag att nyttja hela säljkraften på ett bättre sätt, att utveckla fler medarbetare att bidra med nya affärer och öka lönsamheten.

Jag har haft förmånen att i hela mitt vuxna liv få möta verkliga utmaningar i mina olika säljbefattningar. Jag tänker på mina uppdrag som säljare, säljledare och försäljningschef inom bl.a. Telecom, Data-IT , Bemanningsbranschen. Jag insåg i de olika ansvarsområdena att mitt starka engagemang och målinriktade arbetssätt var verkliga framgångsfaktorer på vägen mot alla sälj- och servicemål. Att befinna mig nära kunden har varit min ledstjärna under alla år som jag arbetat med kundkontakter och att ge det-lilla-extra och försöka överträffa kunders förväntningar, har alltid varit och är viktigt för mig – långsiktiga kundrelationer byggs utifrån ett ömsesidigt skapar förtroende.

Jag är en glad och okomplicerad person. Uppfattas av andra att jag har båda fötterna på jorden. Jag försöker också själv leva som jag lär, att effektivitet i arbetet inte handlar om att arbeta fler timmar, utan att vi hela tiden lär oss att arbeta på ett lite smartare sätt. Smartare för såväl starkare prestationer i arbetet som ökad livskvalité som bland annat ger utrymme för tillräckligt med tid för att ladda batterierna mellan de verkliga ansträngningarna.

Utveckling och förbättring är inte riktigt samma sak för mig. Uttryck som ”ständiga förbättringar” är inte bara en klyscha. Det är de många vardagliga förbättringarna som skapas av engagerade medarbetare – och som oftare leder till långsiktig utveckling och bestående mervärden.

Under mina yrkesverksamma år har jag byggt upp ett brett nätverk med kontakter och partners med olika specialistkunskaper som jag samarbetar med.