Effektiv Säljutveckling

Det finns många olika pusselbitar som måste hänga ihop för att lyckas framgångsrikt med sin försäljning. Vi möter en marknad som förändras i allt snabbare takt, digitaliseringen, och kunders förändrade köpbeteende och sättet att göra affärer har förändras de senaste åren. Det här har gett oss helt nya förutsättningar som ställer högre krav på ledning och medarbetare hur vi anpassar vårt sätt att göra affärer, försäljning och marknadsföring till denna utveckling.

 

Driva, styra, coacha och följa upp säljarbetet
Att driva företag och försäljning är som att coacha ett idrottslag. Att ansvara att säljarna får bra förutsättningar att göra ett gott arbete, att kundrelationerna är goda och för att laget har en långsiktig säljstrategi att luta sig mot. Genom att arbeta i en nära relation till dina säljare som ledare får du bättre koll på säljarens behov, vad de gör bra och vad de behöver utveckla.

 

Företagskultur – Värdegrund
Varje företag har sin unika företagskultur. Den utgör hjärtat i organisationen. Den är en summa av värderingar hur medarbetaren och kunder  blir bemötta och sättet på vilket saker blir gjorda.

Det här är några på frågor som alla bör fundera över.
Vilka är vi? Vad kan vårt företag bidra med? Hur vill vi upplevas? Vilken personlighet speglar vårt företag? Vad är det som gör oss unika?

Här kan du få stöd och rådgivning kring företagets försäljningsutmaningar. Vi diskuterar strategi och upplägg.

Vi startar upp med en workshop (Hel- eller halvdag)

  1. Vi börjar med att gå igenom nuvarande arbetssätt, strategi, kompetensnivå och mål kring försäljning. Resultatet från analysen lägger en grund för det fortsatta försäljningsarbetet.
  2. Vi skapar en plan – en karta över din resa framåt som är kopplad till sälj- och marknadsstrategin, som förklarar hur ni arbetar och hjälper er att styra mot mål.
  3. Jag är ert stöd och finns med er hela vägen och säkerställer att aktiviteter genomförs, rätt person lägger fokus på rätt saker, har rätt energi och rätt kompetens. Tillsammans ser vi till att det som beslutats verkligen genomförs, följs upp och ger resultat.