Affärsmannaskap & Kundservice

Många företag tappar intäkter och ser inte alla affärsmöjligheter på grund av att man inte nyttjar sina egna kompetenser och erfarenheter på ett smart sätt. Om man istället samarbetar och drar nytta av varandras kännedom och förståelse när det gäller kundens verksamhet och framtida behov, skapar man fler och bättre affärer. Att få vara mer delaktig, ha eget ansvar och tydliga mål skapar engagemang och arbetsglädje.

Framgångsrika företag har en gemensam sak och det är att alla som har någon slags kundkontakt inom företaget behärskar och förstår vad viktigt det är med försäljning och kundservice inte bara säljarna.

Ni vill att era kunder ska trivas hos er, komma tillbaks, handla mer och ta med sig mer kunder. Men hur gör ni?

Det finns inget bättre sätt att marknadsföra sig själv eller företaget än att ha kunder som pratar om dig och ditt företag. Det är många företag som missar många möjligheter att göra nya affärer genom befintliga kunder.

En smart väg till framgångsrik försäljning är att involvera de befintliga kunderna i företagets utveckling. Kunderna är en viktig källa till information. De har de flesta svaren.

Här är några viktiga frågor att ställa till kunden:
Hur upplever du att vara kund hos oss? Vilka förväntningar har du på oss?  Vad gör vi bra? Vad kan vi förbättra?

Säljcoach

Säffle kommuns Näringslivsenhet arbetar för att skapa fler arbetstillfällen i Säffle. En del i detta arbete är att erbjuda Säffles företag en säljcoach, som kan hjälpa företagen att växa. I den här filmen berättar Pontus på JACO Maskinservice hur samarbetet med Säffle kommuns säljcoach Ewa Gustavsson har bidragit till att utveckla hans företag.Vill du veta mer? Kontakta Näringslivsenheten! http://saffle.se/naringsliv

Slået op af Säffle kommun i Onsdag den 15. februar 2017

Workshopformat (Hel- eller halvdag)

För att utveckla din verksamhet, medarbetarna och förbättra kommunikationen med dina kunder krävs både tid och engagemang. Jag hjälper dig att lära känna dina kunder på ett helt nytt sätt, förändras med dem och skapa nya utvecklings-
möjligheter. Tar vara på potentialen i dina kunder och lyssna till deras önskemål och behov. Sedan omvandla insikten om kunden till konkreta förbättringar som skapar resultat.

 

  1. Vi börjar med en genomgång av nuläget, behov, frågor och vad ni vill uppnå?
  2. Medarbetarintervju – Vi tar fram ett frågebatteri som ger ett bra verktyg för den fortsatta utvecklingen av företaget och medarbetaren.
  3. Kundintervju med utvalda kunder – Vi hjälper er att skapa en tydligare bild över vad det är som era kunder tycker är viktigt och vad som kan förbättras.
    Vi går igenom vilka befintliga kunder och personer som ska intervjuas, vilka frågor som ni vill ställa till kunden? Vilka mål som ska sättas upp och vilken effekt det ska ge? Hur kan vi förankra och lyckas förverkliga förbättringarna?
  4. Vi samlar alla medarbetare och genomför en workshop. Vi utgår från analysen från kund- och medarbetarintervjuerna. Tillsammans tar vi fram de prioriterade förbättringsområdena och plan med aktiviteter som leder till ökad säljeffekt och kundfokus.
  5. Därefter säkrar vi genomförandet av dessa förbättringar, skapar kontinuerligt utvecklingsarbete och tränar medarbetarna. Vi mäter och följer upp att ni är på rätt väg – går från ord till handling!