Vill du utveckla dig i att göra bättre affärer?

Jag hjälper dig att nå bättre resultat med ditt säljarbete och utvecklar säljförmågan hos dina medarbetare. Genom att  jobba nära ditt företag, ge dig praktiskt stöd direkt i verkligheten med de utmaningar du står inför och behov du har – uppnår du snabbare och bättre resultat.

Tillsammans tar vi tillvara på alla medarbetares befintliga kompetenser och kunskaper på ett effektivt sätt och tillämpar nya. Jag hjälper dig att utveckla, förbättra kommunikationen med dina kunder och skapar en tydligare bild över vad det är som era kunder tycker är viktigt och vad som behöver förbättras. Jag finns med dig hela vägen för att vägleda, inspirera, coacha och följer upp att uppsatta mål nås.

Säljledning

Smartare försäljning

Behöver du arbeta mer strukturerat med ditt säljarbete? Här kan du få hjälp kring ditt företagets säljutmaningar och utveckla företagets försäljning.
Läs mer

Personlig säljträning

Säljträning

Tränar man inte, blir man inte bättre. Behöver du förbättra dina färdigheter inom försäljning?? I så fall kan du anlita mig för att snabbt öka din effektivitet och ditt resultat.
Läs mer

Affärsmannaskap

Nöjdare kunder

Smart väg till framgångsrik försäljning – involvera dina kunder i företagets utveckling. Jag hjälper dig att lära känna dina kunder på ett helt nytt sätt, förändras med dem och skapa nya utvecklingsmöjligheter.
Läs mer

”Tack vare Ewas hjälp har vi strukturerat och fullständigt förändrat vårt arbetssätt. Vi har ökat vårt sälj- och kundtänk. Medarbetarna är mer motiverade, drivande och lyhörda för kunderna. Vi har bättre framförhållning och planering av marknadsförings- och säljaktiviteter som ger bättre resultat. Kunskapen inom försäljning och affärsmannaskap har höjts till en ny nivå. Vi har ökat omsättningen med 2 miljoner”.

VD, Pontus Svensson, Jaco Maskinservice
Ekonomiansvarig, Jakob Lindvall, Jaco Maskinservice

”Vi har en hög ambition att växa med bolaget de kommande åren och sammantaget bidrar Ewas arbete till en positiv utveckling för företaget. Vi har ökat antal affärer med befintliga kunder och nya kunder både på norska och svenska marknaden. Vi har ökat försäljningsomsättningen med 21%, förbättrat säljleding och styrning av säljarbetet”.

VD, Hans-Erik Backram, Shortlink Compliance